Zpracování osobních údajů v souladu s nařízením EU - GDPR

V souvislosti s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. Zkratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v e-shopu www.DIETA-SHOP.com. Účelem nařízení GDPR je vyšší míra ochrany Vašich osobních údajů a přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně s vaším souhlasem. A je na vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne, nebo ne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Vaše rozhodnutí plně respektujeme.


Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Rádi bychom Vás proto informovali o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro účely doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

        
Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky nebo zákaznické linky.
        
Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
        
Zákaznická podpora. Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.
        
Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s Vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, abychom Vám pomohli vytvořit nebo dokončit Vaši objednávku, sdělit aktuální stav Vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornit, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

2. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou potřebné pro realizaci objednávek a které nám poskytujete vědomě:

     jméno
     příjmení
     ulice a číslo popisné
     poštovní směrovací číslo
     město
     stát
     krajina
     telefonní číslo
     název společnosti
     IČO
     DIČ
     DPH
     e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete nevědomě:

     IP adresa

3. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 CFU o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky.

4. Soubory Cookies

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našeho e-shopu www.dieta-shop.com Vašim preferencím používáme soubory Cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si ukládá náš e-shop do Vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů Cookies, nastavte si vlastní pravidla pro použití Cookies ve webovém prohlížeči na Vašem zařízení. V případě, že zakážete použití souborů Cookies, může být funkčnost e-shopu omezená.

5. Reklamní a propagační služby (tzv.Newsletter)

V e-shopu DIETA-SHOP.COM používáme mimo vybavení objednávek Vaše kontakty k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení našeho obchodu. Jedná se o zpracování následujících údajů:

    
jméno
    
příjmení
    
e-mailová adresa

Údaje uživatelů, kteří se přihlásili k odebírání novinek z e-shopu (tzv. Newsletter) jsou odesílány a zpracovávány třetí stranou v rámci EU - francouzskou společností MAILJET SAS, 13-13 bis Rue de l'Aubrac, 75012 Paris, France, která provozuje službu Emailing a která dodržuje zásady evropského nařízení na ochranu osobních údajů. Dostupné jsou na webové adrese https://fr.mailjet.com/securite-et-confidentialite/

6. Právo na přístup k údajům

Uživatel e-shopu DIETA-SHOP.COM má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

7. Právo na přenositelnost údajů

Povinností správce je prodat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost jejich v takto získané podobě prodat jinému správci.

Nástroj pro stažení dat je uživateli dostupný v části "Účet> Ochrana osobních údajů (GDPR)" svého zákaznického účtu.

8. Právo na opravu údajů

Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených dat požádat správce údajů o opravu. Své údaje si může upravovat v části "Účet" svého zákaznického účtu.

9. Právo na omezené zpracování dat

Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, nebo znepřístupnit vybrané osobní údaje, nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

10. Právo na vymazání údajů

Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul zákonný důvod jejich případné archivace. Při požadavku na vymazání údajů budou všechny nenávratně vymazány a související objednávky (pokud existují) anonymizované.

11. Právo na zapomnění

Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání všech odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pokud pominul zákonný důvod jejich případné archivace.

12. Právo vznést námitky

Uživatel má právo vznést proti zpracování osobních údajů, nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

13. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podat stížnost orgánu dozoru pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

14. Zaznamenávání požadavků uživatelů

Provozovatel e-shopu DIETA-SHOP.COM je povinen zaznamenávat všechny požadavky uživatelů v souvislosti se stažením, opravou a vymazáním jeho údajů.

15. Zajištění ochrany údajů

Disponujeme moderními technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných dat před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci na základě Evropského nařízení o ochraně osobních údajů poskytnout žádné služby.

V Senci, 25.5.2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop